zheniavasilievv (zheniavasilievv) wrote,
zheniavasilievv
zheniavasilievv

СРЕКНА НОВА ГОДИНА! НАПРЕД, ДО ПОБЕДАТА НА МАКЕДОНСКИОТ И РУСКИОТ ПРАВОСЛАВЕН НАРОД!

Прилепчанката Ивона Василевска ја спојува теоријата и праксата по нуклеарна физика во Москва

- НАШАТА МАРИЈА КИРИ СО ЕКСПЕРИМЕНТИ ГО ЗАМЕНИ СОНЦЕТО ВО РУСИЈА

Prvo mesto na natprevarot za mladi naucniciЈадрото на атомот е фокусот на проучување и интерес за прилепчанката Ивона Василевска (24), која е вљубеник во нуклеарната физика, односно атомската како гранка на природната наука. Енергијата на некои материјали кои пред 3 века ги откриле Анри Бекерел, Пјер и Марија Кири Склодовска и други физичари, па сé до Ајнштајн кој ја формулирал идеата за еквиваленција меѓу масата и енергијата, се научна опсесија за младата истражувачка која своето теоретско знаење го гради во Русија. Успева да ја спои и теоријата со практични примери. Темата за зрачењето, за ураниумот, нејзе í се блиски. Откритијата ги темели и врз експерименти. Го истражува електронот, внатрешната структура на атомот.
Прилепница Ивона Василевская объединяет теорию и практику в ядерной физике в Москве

- НАШ МАРЬИ КИРИ С ЭКСПЕРИМЕНТАМИ ЗАМЕНЯЕТ СОЛНЦЕ В РОССИИ

Первое место на конкурсе молодых ученых. Ядро атома является центром изучения и интереса для женщины Прилепа Ивоны Василевской, 24 года, которая является любовником ядерной физики, то есть атомной отрасли естествознания. Энергия некоторых материалов, обнаруженных три года назад Анри Беккеррелом, Пьером и Марией Кюри Склодовской и другими физиками, пока Эйнштейн не сформулировал идею об эквивалентности между массой и энергией, является научной навязчивой идеей для молодого исследователя, который строит свои теоретические знания в Россия. Успешно объединить теорию с практическими примерами. Тема радиации для урана близка к ней. Результаты были основаны на экспериментах. Он исследует электрон, внутреннюю структуру атома.
Subscribe
 • Post a new comment

  Error

  default userpic

  Your reply will be screened

  When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
  You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
 • 0 comments