zheniavasilievv (zheniavasilievv) wrote,
zheniavasilievv
zheniavasilievv

Ча́ю воскресе́ния ме́ртвых


 1. Ве́рую во еди́наго Бо́га Отца́, Вседержи́теля, Творца́ не́бу и земли́, ви́димым же всем и неви́димым.

 2. И во еди́наго Го́спода Иису́са Христа́, Сы́на Бо́жия, Единоро́днаго, И́же от Отца́ рожде́ннаго пре́жде всех век; Све́та от Света, Бо́га и́стинна от Бога истинна, рожде́на, несотворе́на, единосу́щна Отцу́, И́мже вся бы́ша.

 3. Нас ра́ди челове́к и на́шего ра́ди спасе́ния сше́дшаго с небе́с и воплоти́вшагося от Ду́ха Свя́та и Мари́и Де́вы, и вочелове́чшася.

 4. Распя́таго же за ны при Понти́йстем Пила́те, и страда́вша и погребе́на.

 5. И воскре́сшаго в тре́тий день по Писа́нием.

 6. И возше́дшаго на небеса́, и седя́ща одесну́ю Отца́.

 7. И па́ки гряду́щаго со сла́вою суди́ти живы́м и ме́ртвым, Его́же Ца́рствию не бу́дет конца́.

 8. И в Ду́ха Свята́го, Го́спода животворя́щаго, И́же от Отца́ исходя́щаго, И́же со Отце́м и Сы́ном спокланя́ема и ссла́вима, глаго́лавшаго проро́ки.

 9. Во еди́ну Святу́ю, Собо́рную и Апо́стольскую Це́рковь.

 10. Испове́дую еди́но креще́ние во оставле́ние грехо́в.

 11. Ча́ю воскресе́ния ме́ртвых.

 12. И жи́зни бу́дущаго ве́ка. Ами́нь.Subscribe
 • Post a new comment

  Error

  default userpic

  Your reply will be screened

  When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
  You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
 • 0 comments